Regels

Forum uitleg, de geschreven en ongeschreven regels

Doel, Valkuil, (on)geschreven regels, topic, post, admin, publisher, moderator, pm, profiel, groep, adverteren

Doel Forum:
Een forum heeft als doel om een bepaalde groep mensen, gelijkgestemden, bij elkaar te brengen om te praten over hun overeenkomstige passies, hobby's of zaken die ze geweoon leuk of interessant vinden.
Je kan elkaar vragen stellen, antwoord geven, je passie delen, ervaringen delen, maar ook allerlei andere zaken organiseren. Het draait vooral om het delen van elkaars passie.

Valkuil Forum:
Een forum bericht, een Topic of een Post, is altijd een geschreven bericht. Een geschreven bericht bevat niet de essentieele dingen die behoren tot communicatie.
Bij communicatie bestaat namelijk het grootste gedeelte van de te brengen boodschap uit de intonatie van de stem, brengen van de klemtoon en de non-verbale houding van degene die de boodschap brengt.
De daadwerkelijke tekst is slechts 7% van de gehele te brengen boodschap in communicatie.
Met andere woorden, met het schrijven van tekst (alleen woorden) brengen we slechts 7% over van wat we eigenlijk bedoelen.
Dat is dan ook de valkuil van geschreven berichten. De schrijver van een bericht kan iets neerzetten wat hij/zij goed bedoeld, maar de ontvanger van het bericht, die een slechte dag heeft, kan het bericht lezen als zeer negatief.
Hiervoor zijn er in de forum wereld (maar ook daarbuiten) een aantal regels, geschreven en ongeschreven.

(On)geschreven regels:
Om non verbale communicatie toch mogelijk te maken binnen een geschreven bericht zijn er bijvoorbeeld Smiley's. Dit geeft een intonatie aan het bericht.
Een knipoog betekent, ik hou je een beetje voor de gek, een Smiley, ik bedoel het grappig, enzovoorts.
Hoofdletter gebruik wordt gezien als schreeuwen.
Een absolute DONT is vloeken en schelden of ruzie maken op een forum. Een Moderator of Administrator zal deze berichten verwijderen of aanpassen.
Bij misbruik hiervan of aanhoudende agressie zal een zogenaamde BAN (verbanning) gelden, waardoor je niet meer op de website mag en kan komen.

Ook een absolute DONT is persoonsgegevens van anderen op het forum te plaatsen. Ook al weet je al de gegevens van een mede forum genoot, je plaatst ze niet op het forum. Een forum is over het algemeen namelijk openbaar en dus voor iedereen te zien en raadpleegbaar.
Uitzondering hierop is het vermelden van een voornaam van iemand op het forum in sommige gevallen, maar meestal wordt de TAG of Forum naam (nickname/alias) van de persoon op het forum aangehouden, ipv de "echte" naam.
Een ieder is vrij om op het forum zijn echte naam of een alias te noemen.
Hou er alleen rekening mee dat een forum meestal openbaar is en alles via het internet opvraagbaar is (privacy).

Topic's
Op een forum heb je onderwerpen (topic's). Deze topics zijn gehangen aan forum categorieen. Iedere categorie heeft een doel. Een topic moet passen in dit doel, anders is deze verkeerd geplaats.
Tevens is het de bedoeling dat er, voordat er een nieuwe topic wordt aangemaakt, eerst gekeken wordt of er niet al een topic bestaat die hetzelfde is, of past binnen de te brengen boodschap.
Dit om te voorkomen dat er een wildgroei aan onderwerpen ontstaat en het overzicht op het forum kwijt is.
Een moderator of administrator zal het forum besurveilleren en eventuele mis-(ge)plaatste onderwerpen verplaatsen of zelfs soms verwijderen.

Post
Een Post (bericht) is een antwoord op een topic of start van een topic. Dit is het feitelijke bericht.
Op het moment dat het niet meer over het onderwerp gaat, dan noemen we dit off-topic. Hierop kan je door een moderator of adfministrator worden aangesproken.
Tip's bij het plaatsen van een post, maak niet te lange lappen tekst. Een kort bericht, met een plaatje of filmpje, spreekt veel meer aan.
Schelden, kwetsende tekst(en), beledigen, discrimineren of andere ongewenste vormen zijn een absolute No-Go op een forum.
Dit soort berichten worden verwijderd en/of aangepast. De perso(o)n(en) in kwestie zullen via een PM worden gewaarschuwd. Indien er hierna wederom ingegrepen moet worden kan verwijdering van het forum plaatsvinden.

Administrator
Een administrator (admin) is de beheerder van de website / forum. Deze draagt meestal zorg voor de achterkant van de website, waar de website wordt ontwikkeld en onderhouden.
Ook heeft een admin aan de voorkant "alle" rechten. Zo kan hij/zij ook bij de afgeschermde groepen op de site.

Publisher
Een publisher, of redacteur, onderhoud de voorpagina van de website. Dit betekent dat deze perso(o)n(en), de bezoeker van de website, de laatste nieuwtjes meteen via de voorpagina van de website aanbiedt.
Ook zijn er andere artikelen op de website door publishers gemaakt, denk aan de Driving Academy, Reviews en dergelijke.

Moderator
Een moderator heeft als taak de wildgroei op het forum in de gaten te houden en hierop te acteren als dat nodig is.
Berichten kunnen worden verplaatst, verwijderd, aangepast en dergelijke.
Zie je iets wat er op het forum is wat niet kan in jouw ogen, dan kan je dit melden met de knop, rapporteer aan moderator.
De moderator kijkt vervolgens naar de berichten en beoordeeld deze. Hierna zal een maatregel worden genomen die passend is voor die situatie.

PM
PM staat voor Personal Message. Indien je contact wilt leggen met een dorum lid, wat niet iedereen hoeft te zien, kan je via het profiel van deze persoon een persoonlijk bericht sturen.
Je hebt op het forum dus eigenlijk een eigen e-mail account / webmail.

Profiel
Op het forum heb je een profiel. Dit profiel kan je aankleden en pimpen zoveel als je wil. Je kunt je gegevens (deels) afschermen, of juist openbaar laten zijn.
Een admin heeft het beheer van de leden, profielen. Indien hier iets gebeurd wat niet kan / mag, dan zal een admin hierop ingrijpen.

Groepen/Community
Naast een eigen profiel, kan je ook een eigen groep starten, zoals een race team, club of groep.
Je kunt ook deze groep alleen beschkbaar maken voor je eigen teamleden, of juist openbaar.
Je kunt hier bulletins in kwijt, discussies starten, groeps berichten maken, etc.

Adverteren / reclame maken op het forum / Community gedeelte
Adverteren of reclame maken op de website van GTHQ is mogelijk, neem hiervoor contactop met de website beheerder om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken.
Reclame maken of adverteren zonder overleg of toestemming betekent dat actieve links worden verwijderd en eventueel andere passende maatregelen worden genomen.