Vaardigheden

Racen met je verstand

Mogelijk ben je al bekend met onze uitgebreide Driving Academy hoofdstukken, waarin de basis- maar ook geavanceerde rijtechnieken worden behandeld. Dit gaat van het bepalen van de ideale lijn, tot het gebruik maken van weight shifting om die laatste tienden van je rondetijd af te schaven, en nog veel meer onderwerpen. Daarnaast hebben we de GTHQ race regels  waarin we beschrijven wat wij verstaan onder correct race-gedrag. Met dat allemaal bij elkaar ben je op de hoogte hoe we geacht worden met elkaar en met andere online racers om te gaan. Deze regels leven we dus niet alleen na naar GTHQ leden toe maar naar iedereen die we online tegenkomen. Of je nu rijdt met een tag of niet, iedereen die online racet wil graag correct en met respect behandeld worden.

Als je deze regels kent, weet je in principe genoeg hoe je netjes te gedragen op de baan, en wat te doen als je een keer onbedoeld iemand benadeeld hebt. Zoals gezegd, de regels kennen en ze navolgen is slechts een begin, maar er is nog zoveel meer over te zeggen.

Op welke manier pas je de regels toe, zodat anderen je op een gegeven moment herkennen als iemand waarmee het prettig en interessant racen & battle’n  is??? Waar en wanneer plaats je je inhaalpogingen, hoe ver voer je deze door, wanneer besef je dat het niet gaat lukken en je beter kunt afhaken om jezelf te positioneren voor een nieuwe en betere poging later?

Met deze leidraad proberen we je uit te leggen wat we bij GTHQ zien als fair maar zeker wel competitief race gedrag, zonder de goede manieren en algemene sportiviteit uit het oog te verliezen. Aanvullingen of suggesties worden gewaardeerd, deze kunnen via PM aan de webmaster of aan een van de moderators worden doorgegeven. Indien waardevol genoeg bevonden zullen we deze opnemen in deze gids. Racen doen we tenslotte samen: als anderen nog kennis, ervaring of ideeën hebben kunnen we door deze te delen ook anderen helpen om betere racers te worden. Uiteindelijk profiteren we daar allemaal van op de baan.

Om eerlijk te zijn, het meeste wat je hierna zult lezen is eigenlijk allemaal zelf te bedenken als je je gezond verstand gebruikt. Dat betekent echter nog niet vanzelf dat dit ook allemaal bij iedereen algemeen bekend is. De Engelsen kunnen dat veel mooier verwoorden:”When something is considered common sense that doesn’t mean it automatically is   common knowledge too.”

Positie verdedigen

  • Een ervaren racer zal elke lijn pakken die maar nodig is om een bocht te nemen en tegelijk zijn positie te verdedigen & te behouden.  Hij mag dat doen aangezien hij zich voor zijn achtervolger bevindt. Hou in gedachte dat in battle lichtelijk andere regels gelden: de snelste lijn is niet per se altijd de winnende. Het is de taak van de achtervolger om hem een fout te laten maken, zonder daarbij het clean racen uit het oog te verliezen, of om te wachten totdat de voorste uit zichzelf een fout maakt waarvan hij op gepaste wijze kan profiteren. Daar tegenover staat een onervaren racer die in al zijn eindeloze optimisme elke (on)mogelijkheid zal proberen om zijn wagen ertussen te wurmen, daarbij zelf denkend dat hij onwijs goed bezig is. In werkelijkheid is hij dus iemand die veel te veel onnodig contact met mede rijders maakt of erger nog ongelukken veroorzaakt die absoluut vermijdbaar waren geweest. Wat ook gebeurt, is dat iemand met minder race ervaring recht op de achterkant van de wagen voor hem rijdt. Dit komt vaak puur vanwege het feit dat hij nog niet de ervaring heeft om zijn rempunt aan te passen, wat uiteraard wel nodig is omdat hij als gevolg van de slipstream een veel hogere snelheid heeft dan normaal. Je zal merken dat ervaren racers maar zelden contact maken wanneer ze achter iemand aan jagen of anderen inhalen.


Inhalen & ingehaald worden

  • Als je iemand inhaalt richting de eind van het rechte stuk, is het netjes om je eigen positie en lijn op de baan te handhaven de andere rijder ook zijn lijn te gunnen. Het is onsportief om kort voor zijn auto terug naar de ideale lijn te gaan en dan hard te moeten remmen omdat je vanwege de slipstream die je had zelf zoveel harder op de bocht afgaat en dus eerdermeot remmen dan die ander. Op deze manier geef je hem nauwelijks kans om te reageren en op jou te kunnen anticiperen door zijn lijn of rempunt te corrigeren. Dit soort acties zorgen vaak voor achteraf onnodige ongelukken in de bocht aan het eind van het rechte stuk. Dit is ook weer een typisch voorbeeld van gedrag dat je weinig zult meemaken met ervaren racers die gewend zijn met anderen te vechten om positie op de baan.

  • Als je wordt ingehaald aan de binnenkant van een snelle bocht zoals de 130R op Suzuka, zal een verstandige racer beseffen wanneer het gevecht niet meer gewonnen kan worden. In dat geval zal hij toegeven, indien nodig wat van het gas gaan en zorgen dat beide coureurs min of meer op volledige snelheid de bocht kunnen nemen. Daarna kunnen ze samen doorgaan met hun gevecht, zij het dat hij nu zelf de jager is. Een agressieve rijder zal kost wat kost volgas  buitenom zijn lijn vasthouden in een uiterste –gevaarlijke- poging zijn verloren positie te verdedigen. Dit soort gevechtsmentaliteit leidt vaak tot incidenten die eigenlijk onnodig zijn, omdat iemand weigert in te zien dat hij echt is ingehaald. Als het allemaal toch goed gaat is dit vaak vooral te danken aan het vakmanschap van de inhalende rijder die zijn snelheid en racelijn heeft aangepast, of aan geluk. Maar dan nog betekent dit dat beide rijders per saldo langzamer door de bocht zijn gegaan dan eignelijk nodig had hoeven zijn. Behalve dat dat als incorrect gedrag van de ingehaalde rijder wordt beschouwd, heft dit de overige achtervolgers de gelegenheid gegeven om dichtbij te komen en hebben de rijders die al voor hun lagen, hun voorsprong kunnen vergroten. Behalve slecht gedrag waarmee je jezelf en vooral ook je concurrent benadeelt, is het ook dom en contra productief. Hoe meer je online racet, hoe meer je zal merken dat ervaren rijders eigenlijk nooit hun toevlucht nemen tot buigen-of-barsten acties maar in plaats daarvan voor de verstandige optie gaan.

  • Het kan natuurlijk gebeuren dat je, voor het gemak nemen we de 130R maar weer als voorbeeld, eigenlijk niet dichtbij genoeg bent om je actie te maken. Een intelligente racer beseft dit en zal gas lossen, zelfs remmen als dat nodig is om contact te voorkomen, en opnieuw zijn positie achter de ander innemen. Iemand die agressief rijdt of zijn kansen al te optimistisch inschat, zal zijn actie zover doorvoeren dat een ongeluk onvermijdelijk is. Hij toont op dat moment de hele wereld zijn onervarenheid, waarvoor we nog begrip kunnen hebben omdat het geen boze opzet is, of zijn voordurende gebrek aan race inzicht waarvoor geen excuses zijn. De ervaren racers op de baan herkennen wanneer een actie weinig kans van slagen heeft, kortom zinloos is, en zichzelf voorbereiden op een volgende gelegenheid.

  • Als de wagen voor je een foutje heeft gemaakt en te wijd een bocht ingaat, is dat uiteraard een ideale gelegenheid om die in te halen. Volgens goed gebruik zorg je er dan wel voor dat je genoeg ruimte laat voor de ander als hij zich nog naast je bevindt, om ook de bocht te halen en achter je aan te sluiten. Een asociale rijder, of een met minder ervaring, zal ook gaan inhalen maar daarna de bocht uit accelereren volgens de racelijn alsof die ander niet meer naast hem rijdt. Grote kans dat ze elkaar raken, minstens een van de auto’s daardoor buiten de baan raakt, en als ze in een battle groep zitten, kans dat ze de rest van de groep in een klap met zich meenemen en zo hun race verzieken. Inhalen is belangrijk, maar elkaar ‘laten leven’ is net zo erg een belangrijk onderdeel van racen en goede gevechten.

  • De ideale lijn, zoals in die laatste 2 bochten van Fuji, is vrij wijd en misschien wijder dan je zou verwachten. Voor iemand die dat nog niet weet, kan het net zo goed lijken dat de wagen voor hem een fout maakt, en zal deze persoon dat onmiddellijk beschouwen als een inhaal gelegenheid. Gevolg: hij zet zijn wagen ertussen, de voorste coureur accellereert de bocht uit en knijpt naar de apex toe, en de 2e man beseft dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek is, en grote kans op contact of zelfs een echte crash. Net als in een eerder voorbeeld, heeft de ‘slechtere’ racer hun allebei benadeeld, zijn de voorliggers verder weggelopen, en de achterblijvers dichterbij gekomen. Iemand met race-verstand zal sowieso niet in deze bocht inhalen tenzij er werkelijk sprake is van een fout van zijn voorganger. Wat doet hij wel, zo dicht mogelijk achter zijn voorganger de bocht uitkomen om het hele lange rechte stuk te gebruiken om te slipstreamen en daarna zijn inhaal actie te plaatsen. Dat is om meerdere redenen slimmer, omdat 1) de kans van slagen groter is en 2) het risico vele malen kleiner.

  • Een ervaren rijder die aan de binnenkant ingehaald wordt in een langzame bocht, zal zich volledig bewust zijn waar de andere rijder zich bevindt en weten tot hoever hij met zijn eigen auto kan gaan zonder de ander het leven zuur te maken. In zo’n langzame bocht betekent dit dat hij een wijdere lijn kan nemen met behoud van een redelijke snelheid. Dit is een betere oplossing dan om blind de bocht naar binnen te snijden, en niet alleen de andere rijder maar misschien ook jezelf in problemen te brengen met alle gevolgen van dien.

Slipstreamen

  • Behalve dat het erg onsportief is m over de hele baan van links naar rechts en weer terug te waaieren om je opponent maar te belemmeren om in je slipstream te kruipen, past dit ook gewoonweg niet in de etiquette / respect waarmee we tegenstanders bahendelen. Verwar dit niet met het moedwillig blocken van mensen die op het punt staan om je in te halen. Dat laatste is volgens onze regels sowieso verboden. Kijk, wat wel mag is om bij het aansnijden en uitkomen van een bocht een lijn te kiezen die het voor de tegenstander de gelegenheid tot slipstreamen en het effect daarvan, zo klein mogelijk maakt. Als voorste rijder mag je dat doen, uiteraard volgens de geldende regels van sportiviteit om elkaar niet te hinderen. Je kan dus bij het opkomen van het rechte stuk de bocht anders nemen of voorbij het buitenste punt van de bocht doorsturen en een andere lijn het rechte stuk op, nemen. Daarna geldt wel dat eens gekozen = blijft gekozen en dat je als leidende van het gevecht, nog 1 keer naar links of rechts van je lijn mag afwijken om je lijn voor de volgende bocht te kiezen. Dit moet je zo tijdig mogelijk doen, en geleidelijk genoeg om degene achter je reactie tijd te geven. Dat is ook in je eigen belang, om te zorgen dat hij niet bijna zeker in je achterkant remt omdat je hem die gelegenheid niet hebt gegeven. Het moge bekend zijn, elk ongeluk dat vermeden had kunnen worden, is er een te veel.

  • Als je in een groep avhter elkaar slipstreamt, zal een rijder met de genoeg ervaring weten dát hij in een slipstream zit, en dat hij daardoor sneller gaat dan derijders voor hem, en veel sneller dan de voorste van de groep die geen profijht heeft van enige slipstream. Dat betekent dat hij zich realiseert dat hij dus ook eerder zal moeten remmen om te voorkomen dat hij bovenop zijn voorgangers knalt, en op de situatie anticipeert. Dit is met name belangrijk als men voor je in 3 tot 4 breed over de baan gaat en je dus ook niet echt ruimte hebt om in geval van nood uit te wijken. De optimistische coureur beseft zich alleen dat hij aanzienlijk harder gaat dan de rest. Voor hem is dat reden om aan te nemen dat hij in één geweldige actie de hele groep kan uitremmen en als eerste de volgende bocht uitkomen. Het onvermijdelijke zal gebeuren, hij doet zijn poging, remt veel te laat, ramt de wagens voor hem en veroorzaakt een kleine chaos. In het beste geval zal hij daarna het eig juiste doen, ofwel wachten op iedereen, ze voorbij laten en wederom achteraan de groep sluiten. De ervaren rijder laat zich niet zomaar meer verrassen door de extra snelheid die de slipstream hem geeft. Als zij in zulke gevallen een crash veroorzaken is dat meestal een gevolg van een remfout en zeker niet veroorzaakt door wild en lomp rijgedrag. Overigens, het resultaat blijft hetzelfde en is dan niet ineens minder vervelend…

  • Als je vooruitdenkt, en weet dat je in de slipstream van een andere auto rijdt die minder goede remmen heeft of langzamer door bochten kan, kom je wat eerder dan gebruikelijk uit de slipstream. Dat geeft je de mogelijkheid om hem uit te remmen, zonder dat je verrast wordt door die ander zijn vroege rempunt en er zonder reactietijd bovenop rijdt.

Wat we met bovenstaande willen duidelijk maken, is dat racen meer is dan alleen maar zo hard mogelijk je rondes rijden gaan en elke hele en halve inhaalgelegenheid aangrijpen om je poging te doen. Gebruik je verstand, dat voorkomt niet alleen dat je anderen benadeelt maar vergroot ook je eigen kansen op succes. Zeker degenen die al langer ervaring hebben met online racen, kunnen beamen dat je uit een race van 10 ronden fair, hard en close vechten meer voldoening kunt hebben van een 5e plek dan in andere gevallen van een met 2 vingers in de neus behaalde overwinning. En ja close betekent ook dat er gerust wel eens contact plaatsvindt of een love bump wordt uitgedeeld, dat is nou eenmaal onvermijdelijk, maar dat valt in een hele andere categorie dan de hierboven beschreven voorbeelden. Zonder in achtneming van de bovenstaande adviezen, zouden zulke gevechten waarschijnlijk geen 10 ronden hebben kunnen duren maar ergens in de spreekwoordelijke tranen geëindigd zijn.

Ongelukken zijn niet te voorkomen, die dingen gebeuren hoe goed je oplet zo nu en dan toch wel. Maar als het gebeurt met een gentleman racer in plaats van iemand die bekend staat als een rammer, dan is het vrij duidelijk dat het allemaal geen opzet was en is een sorry ook een stuk makkelijker geaccepteerd.

Dus, neem dit ter harte en  tot op de baan!!!

(Vertaling en vrije bewerking van GTDrivers_VBR Engelse versie) Bron